Samhällsnämnden bjuder in till öppet sammanträde

Sambiblioteket

Sambiblioteket.

Samhällsförvaltningen håller sammanträde och du är välkommen att vara med och ställa frågor.

Tid och plats

Onsdag 24 maj
08.15 - 12.00

Sambiblioteket
Universitetsbacken 3
Härnösand

Allmänhetens frågestund är 11.40 - 12.00, då har du som medborgare möjlighet att ställa frågor till samhällsnämndens ledamöter.

Bland de ärenden som ska behandlas finns:

  • Detaljplan för Stenhammar 1:84 och 1:88, beslut om planbesked.
  • Detaljplan för del av Härnö-Solum 1:4, beslut om granskning.
  • Flertalet besvarade medborgarförslag.

Dagordning och handlingar

Dagordning med handlingar finns tillgängliga vid mötet. De finns även att hämta i kommunens reception och här på kommunens hemsida från och med 22 maj.
www.harnosand.se/samhallsnamndenlänk till annan webbplats

Härnösands kommun
Norra Kyrkogatan 3
Härnösand

Vid behov av teckenspråkstolk under sammanträdet, ring: 0611-34 81 04, senast 22 maj.