Saneringen av Viksjö gamla skola påbörjad

Den halvt nedbrunna Viksjö gamla skola.

Fastighetsägaren till Viksjö gamla skola har nu påbörjat saneringen efter den brand som drabbade byggnaden i april 2016.

– I huvudsak har de saker vi krävt åtgärdats. Nu får vi göra en bedömning om det räcker eller om vi ska stå fast vid de ursprungliga kraven, säger Thomas Lindström på samhällsförvaltningen efter en inspektion på platsen.

Fastighetsägaren Obero AB menar att det som nu gjorts är tillräckligt för att byggnaden ska vara säker och meddelar också att avsikten är att så småningom riva hela byggnaden.

Det var i mars 2017 som samhällsnämnden beslutade att ålägga fastighetsägaren att sanera byggnaden. När det inte hade gjorts på utsatt tid beslutade nämnden att kommunen skulle utföra saneringen på fastighetsägarens bekostnad.

– Det känns väldigt bra att våra beslut till sist har fått fastighetsägaren att agera. Det här visar att det är viktigt och nödvändigt att vi som myndighet sätter ner foten när det inte händer något. Mest glad är jag för Viksjöbornas skull. De har fått vänta länge på att något äntligen ska hända, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund.