Snöröjning och trafik i Härnösand

traktorer som arbetar med snöröjning

Det har snöat och regnat mycket i Härnösands kommun de senaste dagarna. Läget på vägarna är besvärligt.

Det är NCC som sköter snöröjning i Härnösand på uppdrag av Härnösands kommun. De kör för fullt med alla tillgängliga resurser och personal, extra resurs har också tagits in. Arbetet fortsätter oavbrutet till vägarna är återställda.

Härnösands kommun har en tät dialog med NCC. Prioriteringsordningen är att de i första hand ska snöröja vägarna, framförallt huvudgatorna, så att de går att köra på. När det inte snöar eller regnar prioriteras breddning av vägar och att ta bort snö som är trafikfarlig, exempelvis skymmer sikten. Därefter kommer gång-, cykelvägar och trottoarer att rensas.

Både kommunen och NCC får många samtal om igentäppta infarter till fastigheter. Uppdraget till NCC är att röja bort snön på vägen. Det innebär dessvärre att det blir en plogvall in till fastigheterna längs vägen. Den vallen måste respektive fastighetsägare ta hand om. Det är tungt, jobbigt och besvärligt på många sätt och vi har förståelse för att det är en prövning för många. Är det halt på trottoaren utanför en fastighet är det fastighetsägarens ansvar att sanda. Samma gäller för snö. Är det snö som täpper igen infarten är det fastighetsägarens ansvar att ta bort den.

Eftersom prognosen säger att det kan komma mer snö de närmaste dagarna kommer det att ta tid innan vägstandarden är normal. Vi uppmanar alla att ta det lugnt i trafiken och att inte köra i onödan. Färre bilar på vägarna gör att röjningsarbetet går lättare och snabbare.

Kollektivtrafikens vägar är prioriterade. Kollektivtrafiken i Härnösand har inte haft några större störningar. Ska du ut och resa kollektivt, titta gärna på www.dintur.selänk till annan webbplats