Stopp på Storgatan

Storgatan i Härnösand.

Nu fortsätter fjärrvärmearbetet i centrala stan med en etapp på Storgatan, från cirka 80 meter norr om Pumpbacksgatan och fram till Bergsgatan/Norra Nygränd. Sträckan är helt avstängd för genomfart fram till den 15 november. Däremot kan boende, gående och räddningstjänst passera.

Samtidigt fortsätter renoveringen av fastigheten Vågmannen, där estetiska programmet och Musik- och Kulturskolan tidigare höll till. Det gör att framkomligheten är begränsad även mellan Pumpbacksgatan och avspärrningen.