Storgatan stängs av

Storgatan sedd från Nybrogatan

På grund av fjärrvärmearbeten stängs Storgatan för fordonstrafik 10 augusti-29 september. Avstängningen gäller från Nybrogatan och till cirka 60 meter norr om Pumpbacksgatan. Båda gångbanorna är öppna och även cyklister är välkomna.

Den 18 september stängs även Pumpbacksgatan av för fordonstrafik mellan Storgatan och Norra Kyrkogatan. Även här är gång- och cykeltrafik är tillåten. Den avstängningen gäller till 31 oktober.