Stormöte för Nya Ostkustbanan

Vinsterna med ett dubbelspår mellan Gävle, Sundsvall och Härnösand är många. Det är kommunerna längs sträckan övertygade om. Fredag den 13 oktober hålls ett stormöte i Gävle under ledning av de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing.

– Det är ledande politiker, i huvudsak kommunstyrelseordföranden, från kustkommunerna som samlas i Gävle, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand (S), som själv ska vara med. Under mötet ska vi summera hur många nya bostäder som Nya Ostkustbanan kan generera.

Det blir en interaktiv workshop där de olika kommunrepresentanterna ska placera ut husmodeller som representerar antalet nya bostäder år 2035 på en stor karta.

– På så sätt ska vi åskådliggöra bostadspotentialen längst med södra Norrlandskusten, säger Fred Nilsson. Enligt de beräkningar som har gjorts är 60 000 bostäder längs Ostkustbanan ingen omöjlighet.

Från Härnösand deltar förutom Fred Nilsson även hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson.

Nya Ostkustbanan skulle förkorta restiden enligt följande:

  • Stockholm – Gävle: Idag 1,5 timme, med dubbelspår 1 timme
  • Stockholm – Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar
  • Stockholm – Umeå: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3,5 timme.

Tåg vid Härnösand central.