Strengbergsgatan byggs om

Vägskylt om pågående vägarbete.

Måndag 10 september börjar Strengbergsgatan byggas om. Vägen ska rustas upp och få ny beläggning och den ena trottoaren byggs om till gång- och cykelbana som knyts ihop med de befintliga GC-stråken.

Den första etappen gäller sträckan mellan Kastellgatan och Marinvägen och under byggtiden är den biten avstängd för genomfart. Trafiken hänvisas via Kastellgatan, Verksgatan och Marinvägen.

Senare under hösten fortsätter projektet med ytterligare etapper ned till Brunnshusgatan.