Subventionerad kollektivtrafik försenas

Två bussar på Nybrogatan i Härnösand

Den nya taxan för kollektivtrafiken inom Härnösands kommun kommer inte att införas vid årsskiftet som det var tänkt. Förseningen beror på att frågan har stött på hinder hos Kollektivtrafikmyndigheten. Preliminärt sker förändringen under våren i stället, men något exakt datum finns inte än.

Det var i maj 2017 som kommunfullmäktige beslutade att subventionera kollektivtrafiken i Härnösand så att ett så kallat Periodkort kommun för vuxna ska kosta 50 kronor och att ungdomar till och med 19 år åker gratis. Fullmäktige beslutade också att förändringen skulle införas senast 1 januari 2018, men det går nu alltså inte att uppfylla.

I väntan på den nya taxan fortsätter kollektivtrafiken att fungera som tidigare, med avgiftsfria resor på Centrumlinjen och på samtliga linjer på lördagar.

Vid eventuella frågor, kontakta trafikchefen Ulf Andersson, 0611-34 88 22 eller ulf.andersson@harnosand.se