Svevia tar över gatuentreprenaden

Vägskylt om vägarbete.

Det blir Svevia som tar över gatuentreprenaden från den 1 juni. Det beslutade samhällsnämnden vid sitt februarimöte. Totalt kom tre anbud in och i samarbete med Hemab har tjänstemän på samhällsförvaltningen utvärderat anbuden.

– Svevias anbud var det mest ekonomiskt fördelaktiga utifrån de kvalitetskrav vi ställt, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).

Avtalet gäller all drift, skötsel och underhåll av gator, torg och andra ytor som kommunen är huvudman för året runt. En stor post är VA-arbeten åt Hemab. När det gäller snöröjningen skiljer sig avtalet på flera punkter mot det tidigare. Till exempel görs tydlig skillnad på blötsnö och kallsnö och gränserna för när snöröjningen ska påbörjas har sänkts.

– De nya och skarpare kraven bör ge oss en bättre standard på våra gator, säger Niclas Hälldahl, teknikchef.

Det blir också en annan ekonomisk modell där entreprenören får löpande betalt för det arbete som utförs i stället för en fast summa per år. Det nya avtalet gäller i fem år med möjlighet till förlängning två år.