Tänd brasan i toppen

Brasa som brinner i en kamin.

När det blir vinter är det många som eldar i kaminer och spisar. Men det gäller att elda på rätt sätt för att inte sprida hälsofarlig och illaluktande rök. Bland annat ska brasan tändas i toppen, enligt de råd som Naturvårdsverket och Energimyndigheten nu ger ut.

Råden utgår från de senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och i Härnösands kommun kommer en broschyr med råden att delas ut i samband med brandskyddskontroll och sotning.

– Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och att stapla brasan luftigt. Och som sagt att tända i toppen. Det är kanske inte så många som vet det, säger Helene Lager, miljöchef i Härnösands kommun.

Hur det går till finns beskrivet i den broschyr som ska delas ut och även på Härnösands kommuns och på Naturvårdsverkets hemsidor.

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

– Det händer att vi får klagomål på dålig luft som beror på vedeldning i området. Nu hoppas vi att de här råden ska bidra till att alla lär sig elda på rätt sätt så att utsläppen av hälsofarliga ämnen kan minska, säger Helene Lager.

Läs mer på www.harnosand.se/vedeldning eller www.naturvardsverket.se/vedeldninglänk till annan webbplats