Titta på förslagen om Nybrogatan

Nu finns de tre översiktliga förslagen om hur Nybrogatan kan se ut i framtiden att läsa här på kommunens hemsida.

De tre konsulterna Tyréns, Sweco och WSP presenterade sina förslag vid samhällsnämndens möte den 26 oktober. Vid nästa möte den 23 november ska nämnden besluta vilken av konsulterna som får arbeta vidare med en förstudie.

Här hittar du de tre förslagen