Trafikljus i Gånsviksrondellen

Rondellen i korsningen Gånsviksvägen/Brännavägen.

Under den närmaste månaden blir det begränsad framkomlighet i rondellen vid Gånsviksvägen/Brännavägen. Det är plattorna i övergångsställena som ska bytas ut och arbetet kommer att ske vid en infart i taget och bara på ett körfält åt gången. Det går alltså att använda rondellen från alla håll under hela byggtiden, men trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Samtidigt pågår vägarbete med trafikljus utanför Hedda Wisingskolan så framkomligheten är begränsad även där. Välj om möjligt andra vägar.