Tre förslag för ”nya” Nybrogatan

Nyligen fick tre konsulter i uppdrag att göra förslag om hur Nybrogatan kan byggas om till en modern paradgata. I alla tre förslagen lyfts gång- och cykeltrafiken fram och får egna och säkrare ytor. Gemensamt är också säkrare passager över gatan, att förstärka kopplingen till vattnet och att jobba med belysningen.

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden.

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden av Tyréns. Klicka på bilden för att se den större.

De tre konsulterna Tyréns, Sweco och WSP fick uppdraget i slutet av augusti av samhällsnämnden. Vid nämndens möte den 26 oktober var det dags att presentera de översiktliga förslagen. I samtliga förslag höjs trafiksäkerheten för gående och cyklister och i princip får gående och cyklister egna ytor på båda sidorna längs hela Nybrogatan. Biltrafiken får därmed mindre yta och bara ett körfält i vardera riktning. Trafikljusen i korsningen med Brunnshusgatan ersätts av en rondell och i samtliga rondeller föreslås cyklar få företräde.

Kopplingen till vattnet lyfts fram och några av konsulterna föreslår att den kommande nya Nybron blir lite högre så att det går att ha en gång- och cykelpassage under bron på båda sidorna. Bland förslagen finns också en sjöfartspark/lekplats norr om Nybron på Kronholmen och ett torg/marknadsplats med små sjöbodar söder om bron på Härnön.

Alla vill jobba med belysningen för att lyfta fram de vackra byggnaderna längs gatan och för att höja säkerhet och tydlighet. Det talas också om att skapa fler mötesplatser, till exempel genom att koppla ihop gatan med grönområdena intill och att skapa en mer inbjudande miljö runt de stora korsningarna.

Nu har samhällsnämndens ledamöter en månad på sig att studera förslagen. Vid nästa möte den 23 november ska nämnden besluta vilken av de tre konsulterna som får jobba vidare med en mer ingående förstudie som sedan ska presenteras i april nästa år.

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden.

Så här tänker sig Sweco Nybrogatan genom centrum. Klicka på bilden för att se den större.

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden.

En tvärskiss och inspirationsbilder från WSP. Klicka på bilden för att se den större.