Tyréns får göra förstudie för Nybrogatan

Det blir Tyréns som får göra en förstudie för framtidens Nybrogatan. Det beslutade samhällsnämnden vid sammanträdet den 23 november. Tyréns ska nu arbeta vidare i en process för att komma fram till ett mer detaljerat förslag som ska presenteras under 2018.

Idéskiss över Nybrogatan i framtiden.

Tyréns får förtroendet att göra förstudien för Nybrogatan i framtiden: OBS att bilden endast är en idéskiss.

Ytterligare två konsulter hade lämnat in förslag och de tre förslagen har analyserats av en projektgrupp bestående av medarbetare på samhällsförvaltningen och tillväxtavdelningen. Gruppen uppskattar att Tyréns föreslår enkla, strama och klassiska trafiklösningar. Bland annat föreslås en sammanhängande lösning för cykeltrafiken och att de olika trafikslagen skiljs åt utifrån sina olika behov. Projektgruppen framhåller också Tyréns gestaltning som tydliggör siktlinjer och fasadlinjer.

– Det ska bli intressant att se hur Tyréns kan leda processen vidare i en förstudie. Det är också viktigt att vi i den processen har en dialog med Härnösandsborna. Nybrogatan är vår paradgata och utvecklingen där både berör och intresserar många, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund.

Samhällsnämndens beslut var inte enigt. Oppositionen yrkade på att inte gå vidare med förstudien och därmed inte heller utse någon vinnare.

– Vi grundar det på flera saker. Dels har vi mer angelägna saker att lägga pengarna på, framför allt underhåll av våra kajer och det övriga gatunätet. Sedan tror vi även att de förslag som visats kan komma att skapa ännu större trafikproblem i centrum och på Härnön, säger nämndens andre vice ordförande Christian Wasell.

Här hittar du Samhällsnämndens övriga beslut i korthet