Upp till fem höns utan avgift

Höns som äter ur en kopp.

Nu kan det bli möjligt att hålla upp till fem höns utan att behöva betala avgift för prövning och tillsyn. Det beslutade samhällsnämnden att föreslå vid sitt sammanträde i oktober. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige.

Den som har höns måste även i fortsättningen anmäla det, men behöver alltså bara betala om det är fler än fem höns eller finns en tupp.

– Det här är från början ett medborgarförslag som vi har tagit till oss. Det innebär också att vi får samma regler som många andra kommuner, säger Knapp Britta Thyr, förste vice ordförande i samhällsnämnden.

Läs om Samhällsnämndens beslut i korthet här