Viksjö gamla skola saneras

Nu ska den brandskadade gamla skolan i Viksjö saneras. Fastighetsägaren fick tidigare i våras ett föreläggande att utföra saneringen, men då ingenting har hänt har nu samhällsnämnden beslutat att utföra saneringen på fastighetsägarens bekostnad.

– Ett annat alternativ hade varit ett nytt föreläggande med löpande vite, men vår bedömning är att det inte skulle ha gett någon effekt då fastighetsägaren hittills inte visat något som helst intresse för att göra rätt för sig. Det är en ovanlig åtgärd vi nu tar till, men för Viksjöbornas säkerhet och för bilden av Viksjö är det viktigt att saneringen blir av och att det sker så snart som möjligt, säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund (S).

Kostnaden är beräknad till 250 000 kronor exklusive moms, men då är inte avgifter för att omhänderta eventuellt farligt avfall inräknade. De går inte att beräkna eftersom det i nuläget är för farligt att gå in och göra en bedömning av vad som kan finnas.

Saneringen innebär att brandrester och löst material ovanför det översta bjälklaget och på marken runt byggnaden tas bort, att det murverk som finns kvar ovanför översta bjälklaget rivs och tas bort samt att dörr- och fönsteröppningar sätts igen så att ingen obehörig kan komma in.

Vid samhällsnämndens möte beslutades även att börja projektera en kaj som kan ta emot större kryssningsfartyg vid utsprångskajen och att påbörja arbetet med att ändra detaljplanen för Tobaksmonopolet.

Läs mer om besluten härPDF (pdf, 156.6 kB)