Samhällsplanering

Bildmontage: Nattviken i centrala Härnösand och en karta

Samhällsplaneringen i Härnösand ska vara långsiktigt hållbar

När områden för bland annat industri, bostäder och infrastruktur ska planeras, innebär det att olika enskilda och allmänna intressen måste vägas mot varandra.

Samhällsplaneringen berör alla som besöker, bor och verkar i kommunen.
Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen!

Samhällsplanering görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner.

På våra kartor finns mycket information om samhällsplaneringenlänk till annan webbplats