Översiktsplanering

Flygbild över centrala Härnösand

En balans mellan att utveckla och att bevara

Översiktsplanen är kommunövergripande och omfattar visioner och strategier för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska vara vägledande för den egna kommunala planeringen och även för andra myndigheters arbete.

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens övergripande och strategiska planering.

I Härnösands kommun antogs gällande översiktsplan i Kommunfullmäktige den 30 maj 2011. Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att översiktsplanen fortfarande är aktuell.