Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Tematiskt tillägg till ÖP 2011-2025

Den 30 mars 2015 beslutade Kommunfullmäktige att anta plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Planen anger områden i kommunen där det kan vara möjligt att få dispens från strandskyddet om åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling. 

Bilagor

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägePDF (pdf, 8.5 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 581.9 kB)