Detaljplan för del av ÖN 2:52  hotell vid Kanaludden

Bild Krook & Tjäder

Kommunfullmäktige har i § 163 den 28 november 2016 antagit detaljplan för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Östersund för vidare prövning. Mark- och miljödomstolens handläggningstid är ca 6-9 månader.

Mark- och miljödomstolen har haft muntlig förhandling och syn på plats. Beslut kan tidigast väntas i början av året 2018.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Särskild sammanställning.pdf 84 kB 2016-12-05 08.45
Planbeskrivning.pdf 13.3 MB 2016-10-28 14.43
Plankarta.pdf 473.8 kB 2016-10-28 14.43
Samrådsredogörelse.pdf 1.2 MB 2016-10-28 14.43
Utlåtande.pdf 9.3 MB 2016-10-28 14.43
Behovsbedömning.pdf 3.1 MB 2016-10-28 14.41
Bilaga till MKB Fotomontage.pdf 3.6 MB 2016-08-31 08.34
MKB - Miljökonsekvensbeskrivning - Kanaludden.pdf 1.2 MB 2017-01-23 12.56
Vändplats för lastbilar.pdf 1.1 MB 2016-12-13 08.40
bilagor

Har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson 
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27

linda.johansson@harnosand.se

Thomas Karlström
Stadsarkitekt
Telefon: 0611-34 81 12

thomas.karlstrom@harnosand.se