Detaljplan för del av ÖN 2:52  hotell vid Kanaludden

Bild Krook & Tjäder

Kommunfullmäktige har i § 163 den 28 november 2016 antagit detaljplan för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden.

Härnösands kommun har överklagat beslutet från Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd och kommer att ta upp och pröva ärendet.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Särskild sammanställning.pdf 84 kB 2016-12-05 08.45
Planbeskrivning.pdf 13.3 MB 2016-10-28 14.43
Plankarta.pdf 473.8 kB 2016-10-28 14.43
Samrådsredogörelse.pdf 1.2 MB 2016-10-28 14.43
Utlåtande.pdf 9.3 MB 2016-10-28 14.43
Behovsbedömning.pdf 3.1 MB 2016-10-28 14.41
Bilaga till MKB Fotomontage.pdf 3.6 MB 2016-08-31 08.34
MKB - Miljökonsekvensbeskrivning - Kanaludden.pdf 1.2 MB 2017-01-23 12.56
Vändplats för lastbilar.pdf 1.1 MB 2016-12-13 08.40
bilagor

Har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson 
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27

linda.johansson@harnosand.se

Thomas Karlström
Stadsarkitekt
Telefon: 0611-34 81 12

thomas.karlstrom@harnosand.se