Detaljplan för del av ÖN 2:52  hotell vid Kanaludden

Bild Krook & Tjäder

Kommunfullmäktige har i § 163 den 28 november 2016 antagit detaljplan för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden.

Härnösands kommun har överklagat beslutet från Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd och kommer att ta upp och pröva ärendet.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Bullerutredning från 2010.pdf 869.1 kB 2016-08-31 08.34
Gestaltningsprogram.pdf 5.3 MB 2016-08-31 08.34
Kulturmiljöanalys.pdf 18.7 MB 2016-08-31 08.34
PM Geoteknik och Miljö.pdf 484.4 kB 2016-08-31 08.34
PM Kanaludden - Sammanfattning miljötekniska undersökningar.pdf 1017.4 kB 2016-08-31 08.34
PM Riskbedömning vid grundläggning av hotell.pdf 1 MB 2016-08-31 08.34
Programsamrådsredogörelse.pdf 88 kB 2016-08-31 08.34
Solstudie.pdf 395.6 kB 2016-08-31 08.34
Sändlista.pdf 20.6 kB 2016-08-31 08.34

Har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson 
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27

linda.johansson@harnosand.se

Thomas Karlström
Stadsarkitekt
Telefon: 0611-34 81 12

thomas.karlstrom@harnosand.se