Detaljplan för del av ÖN 2:52  hotell vid Kanaludden

Bild Krook & Tjäder

Kommunfullmäktige har i § 163 den 28 november 2016 antagit detaljplan för del av Ön 2:52 m.fl. hotell vid Kanaludden.

Detaljplanen har överklagats och ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen i Östersund för vidare prövning. Mark- och miljödomstolens handläggningstid är ca 6-9 månader.

Mark- och miljödomstolen har haft muntlig förhandling och syn på plats. Beslut kan tidigast väntas i början av året 2018.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Bullerutredning från 2010.pdf 869.1 kB 2016-08-31 08.34
Gestaltningsprogram.pdf 5.3 MB 2016-08-31 08.34
Kulturmiljöanalys.pdf 18.7 MB 2016-08-31 08.34
PM Geoteknik och Miljö.pdf 484.4 kB 2016-08-31 08.34
PM Kanaludden - Sammanfattning miljötekniska undersökningar.pdf 1017.4 kB 2016-08-31 08.34
PM Riskbedömning vid grundläggning av hotell.pdf 1 MB 2016-08-31 08.34
Programsamrådsredogörelse.pdf 88 kB 2016-08-31 08.34
Solstudie.pdf 395.6 kB 2016-08-31 08.34
Sändlista.pdf 20.6 kB 2016-08-31 08.34

Har du frågor?

Kontakta:

Linda Johansson 
Planarkitekt
Telefon: 0611-34 81 27

linda.johansson@harnosand.se

Thomas Karlström
Stadsarkitekt
Telefon: 0611-34 81 12

thomas.karlstrom@harnosand.se