Råd och riktlinjer för skyltar i Härnösand

Fotomontage: En flygbild över centrala Härnösand och broschyren om skyltar

Skyltar är en del av stadsbilden, även om de sitter på en privat fastighet är de en del av vår gemensamma gata och stad.

Samhällsförvaltningen ser gärna en dialog med fastighetsägare och företag i ett tidigt skede för att komma fram till bästa lösning.

Denna broschyr ska vara vägledande för dig som vill skylta inom detaljplanerat område i Härnösand. Du får råd och tips om olika slags skyltning, samt information om vilka bestämmelser som gäller.

Läs broschyren om skyltarPDF (pdf, 665.8 kB)