Trafik och transporter

Att färdas och förflytta sig är en viktig del av livet för de allra flesta. Vi reser dagligen till skolan, arbetet, affären eller till någon fritidsaktivitet. Ibland reser vi längre, vi hälsar på bekanta, eller åker på semester.

Vi är alla beroende av att gator, gång- och cykelbanor är framkomliga samt att vi kan parkera både hemma och nära vårt mål.

En väl utvecklad kollektivtrafik är viktigt i framtiden och Härnösand kan idag erbjuda möjligheter för resor med buss, tåg eller flyg.
Härnösands kommun ansvarar för den lokala kollektivtrafiken inom kommunen och Landstinget Västernorrland ansvarar för den regionala trafiken.
Kollektivtrafiken inom kommunen består idag av tätortstrafik och landsbygdstrafik.

Personer med funktionshinder som har svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan erbjudas färdtjänst som hjälp vid transporter i kommunen.