Kommunala parkeringar

Härnösands kommun har ungefär 620 centrumnära parkeringsplatser.
Dessa platser är dessutom gratis, men du måste använda en parkeringsskiva när du parkerar.

De flesta parkeringsplatserna har två timmar tillåten parkering. På Mellanholmen får du parkera nio timmar.

På Skeppsbron mellan Nybrogatan och fram till First hotell får du parkera 30 minuter, en så kallad kantstensparkering.

Parkeringar vid Köpmangatan