Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning på allmän platsmark sker med stöd av Trafikförordning (1998:1276) på gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar och så vidare.

Parkeringsövervakningen i Härnösands kommun är utlagd på entreprenad och för närvarande är det Q-Park AB som har uppdraget att övervaka parkeringar på kommunens mark. Uppdraget är inte provisionsbaserat, utan enligt fast avtal.

Det finns två nivåer på felparkeringsanmärkning i Härnösands kommun, 500 kronor och 700 kronor, beroende av vilken typ av felparkering det gäller.
Intäkter från övervakningen, efter avdrag till Transportstyrelsen, går till Härnösands kommun.

Övervakning på annan mark

Polisen har också rätt att bötfälla felparkerade bilar, då heter det parkeringsbot och fungerar på samma sätt som en felparkeringsanmärkning.

På privat mark och på kvartersmark kan det också ske parkeringsövervakning på uppdrag av fastighetsägaren med hjälp av anlitade bolag. Det heter då kontrollavgift och styrs av Lag(1984:318).

Bestrida böter

  • Felparkeringsanmärkning på kommunal mark: här ska du vända dig till Polisen i Härnösand för att bestrida anmärkning.
  • Parkeringsbot utfärdad av polisen: här ska du vända dig till Polisen i Härnösand för att bestrida boten.
  • Kontrollavgift utfärdad av bolag på privat mark: här ska du vända dig till den kontakt som står angiven på kontrollavgiften för att bestrida avgiften.