Översvämningsrisker

Vid ett häftigt regn kan det inträffa att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. Plusgrader och regn vintertid kan skapa problem på våra gator.
För att avlasta systemet finns det även åtgärder som du som fastighetsägare kan göra.
Du kan anmäla vattenansamlingar och igentäppta gatubrunnar till felanmälan, var noga med att ange så exakt adress som möjligt och tidpunkten för din iakttagelse.
Några diken och dagvattenbrunnar är extra känsliga för översvämningar och dessa håller entreprenören särskild bevakning över.

Några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att minimera risken för översvämning är att:

  • Om du har en garageinfart som lutar in mot fastigheten bör du ha en pump i beredskap.
  • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
  • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
  • Montera utkastare på ditt hus där det är möjligt.