Säkra skolvägar

För att göra trafikmiljön säkrare gör Härnösands kommun åtgärder på- och kring våra skolor.

Utanför de flesta skolorna i Härnösands kommun får inte bilarna köra mer än 30 km/h och ibland görs hinder för att få bilarna att sakta ned, med hjälp av gupp eller smalare väg.

Flicka med en cykel

Ett stort ansvar för säker trafikmiljö ligger dock hos den enskilde. Som bilist har du ansvar för det fordon du färdas, att anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och utifrån de faror som kan uppstå. Viktigt att tänka på, särskilt i miljöer där barn också färdas.

"Säker skolväg"

Kommunens ansvar är att skapa så goda förutsättningar som möjligt, men en
100 procent säker skolväg finns tyvärr inte.

Trafikantens ansvar är att följa de trafikregler som finns. Det finns inga rättigheter.
I trafiken finns endast skyldigheter trafikanter emellan. Även gående har skyldigheter gentemot andra trafikanter t.ex. när ett övergångsställe ska passeras.

Varje förälder har ett ansvar för sina barn och tar också beslut på vilket sätt barnen ska ta sig till skolan. För att skapa en lugnare trafikmiljö på- och kring skolan och för att lära barnen mer om trafik, kan föräldrar som har möjlighet gå och cykla med sina barn till skolan.

På så sätt hjälps vi åt att skapa en säker skolväg!