Trafikfällor

Det kan finnas en baksida med din grönskande tomt, den kan skymma sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars.

Så här säger Plan- och bygglagen

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. (plan- och bygglagen § 15, åttonde kapitlet).

Detta gäller alla, det är viktigt att:

  • Gångbanan inte inkräktas av buskar och grenar på bredden, höjden eller i markplan så att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan.
  • Skyltar och vägmärken inte skyms.
  • Grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.
  • Ditt staket inte skymmer sikten. Det får vara max 110 cm högt.
  • På en gata med bara en gångbana, bör det vara fritt minst 50 cm mellan tomtgräns och körbana på den sidan som saknar gångbana, för att gående ska ha någonstans att ta vägen, där gångbana helt saknas gäller minst 50 cm fritt på båda sidor.

Tänk på det här när du planterar

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 m från tomtgräns
Häck- och buskplantor bör planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen.