Dispens för tunga, långa och breda transporter

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökan om undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Om flera kommuner blir berörda av transporten, skickas ansökan till Trafikverkets regionkontor i den region där färden startar.

Om transporten ska ske enbart inom Härnösands kommun ska ansökan skickas till:

Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand.
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

För att vara säker på att ni får besked om er dispensansökan beviljas eller ej, måste er dispensansökan vara tillhanda i god tid innan transport är tänkt att genomföras.

Ansökningsblankett i pdf-format kan hämtas härlänk till annan webbplats

Mer information om transportdispenser hittar du härlänk till annan webbplats