Fri ledsagare på buss

Bussar på Nybrogatan

Alla färdtjänstberättigade i Västernorrlands län får kostnadsfritt ta med sig en person som sällskap på buss inom länet.

Den färdtjänstberättigade visar sitt färdtjänstkort och betalar som vanligt. Medföljande person reser med utan kostnad.

Färdtjänstberättigade åker gratis på den så kallade Plusbussen i Härnösands tätort. Följeslagare på Plusbussen får dock betala.

Vill du få mer information kan du ringa Din Tur Kundservice,
telefon: 0771-100 110.