Hur beställer jag färdtjänst?

Färdtjänsten beställs på telefon: 0611-43 900

Vid beställningen ange:

  • Personnummer eller kod.
  • Adress för hämtning och resans mål.
  • Vilken tid du ska vara framme.
  • Att det är en färdtjänstresa eller sjuk- och behandlingsresa.
  • Om du åker specialfordon.
  • Om ledsagare eller medresenär medföljer hjälpmedel Du vill ha med.
  • Tid för återresa om det är möjligt.
  • Om du har särskilda behov i samband med resan som beviljats av kommunen, t.ex. lyft i trappa.

Taxi beställer du senast en timme före avresa. Specialfordon ska beställas en dag i förväg för att du säkert ska få transport. Om tid finns, utför vi även resor beställda samma dag. Sjukresor beställs två dagar före resan. 

Återresa som inte kan tidsplaneras beställs direkt vid hemfärd. Du får dock vara beredd på en viss väntetid, eftersom resorna samordnas med flera resenärer.