Möjligheter och begränsningar

Hjälp under resan

Vid behov hjälper föraren dig i och ur fordonet, hämta och lämna vid port/entré, lägenhet, skola eller hållplats, samt hjälper dig upp/ned i trapphus etc.

Ledsagare

Du som behöver hjälp under själva resan beviljas ledsagare. (Exempelvis dövblinda, afatiker och talskadade som inte kan tala med chauffören, en del flerhandikappade).

Den färdtjänstberättigade visar sitt färdtjänstkort och betalar som vanligt. Medföljande person reser med utan kostnad. Vill du få mer information kan du ringa Din Tur Kundservice, telefon: 0771 - 100 110.

Fri ledsagning på buss

Alla färdtjänstberättigade i Västernorrlands län får kostnadsfritt ta med sig en person som sällskap på buss inom länet.

Medresenär

Alla som är beviljad färdtjänst har rätt att ta med sig en medresenär som betalar en egenavgift.

Hur långt får man resa?

Tillståndet gäller för resor inom kommungränsen till Midlanda flygplats samt till Hotell Höga Kusten. Boende inom riktnummerområde 0612 kan åka till Kramfors centrum. Du som har särskilda skäl för att åka över kommungränsen, kan få ditt behov prövat utifrån riksfärdtjänstens regler.

Tid

Färdtjänst gäller hela dygnet.

Antal resor

Riktpunkten för antalet resor är 150 enkelresor per år. Ytterligare resor kan beviljas efter individuell prövning. Beställningscentralen  har uppgift på antalet beviljade och utnyttjade resor. För ansökan om ytterligare resor ta kontakt med handläggare.

Specialfordon

Antalet resor med specialfordon är inte begränsat.

Arbetsresor

Du som måste åka specialfordon eller taxi till och från arbetet eller daglig sysselsättning kan ansöka om arbetsresor. Arbetsresor gäller för färdtjänstberättigad under 65 år.
Ansökan görs hos färdtjänsthandläggaren, telefon: 0611 - 34 82 11.

Omprövning

Vid tidsbegränsad färdtjänst kontakta färdtjänstexpeditionen, telefon: 0611 - 34 82 11 för vidare information, senast 1 månad innan tillståndet går ut.

Sjukresor

Du får inte anlita färdtjänst när du ska åka till och från läkare, sjukgymnastik,
tandläkare eller någon annan sjukvårdande behandling.
Vid dessa tillfällen beställs sjukresa på telefon: 060 - 439 00. För upplysningar om sjukresor ring: 0611-804 02.

Resor på annan ort

Vid kortare vistelse i annan kommun inom länet kan du använda färdtjänst. Ta kontakt med färdtjänsthandläggaren, telefon: 0611 - 34 82 11.