Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ett sätt för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och kan inte resa till normala kostnader. Eventuella merkostnader som till exempel ledsagares kostnad på tåg och buss betalas av riksfärdtjänst.

Tillstånd ges för billigaste färdmedel med utgångspunkt från dina förutsättningar.

Ytterligare information lämnas av:

Färdtjänsthandläggare, telefon: 0611 - 34 82 11 eller fråga efter riksfärdtjänst i växeln, telefon: 0611 - 34 80 00.

När använder man riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten gäller för resor inom Sverige. Tillstånd beviljas för privata resor  som rekreation, fritid eller annan enskild angelägenhet. Riksfärdtjänst beviljas inte för resor som någon annan är betalningsansvarig för t.ex. stat, landsting och kommun.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

  • Du som har ett stort funktionshinder, som är bestående i minst sex månader.
  • Du som inte klarar av att resa ensam med allmänna kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt erhålls av trafikföretagens personal.

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för information,
telefon: 0611 - 34 82 11.

Ansökan ska ske i god tid till färdtjänsthandläggaren, senast tre veckor före planerad resa. Vid storhelger samt under perioden juni till augusti måste du ta kontakt senast sex veckor före avresedatum.