Trafikenheten

Trafikenheten handlägger i första hand frågor som berör kollektivtrafiken inom kommunen, skolskjutsar och färdtjänstfrågor.

Vi hjälper dig som funderar på att ansöka om färdtjänst eller du som funderar på om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Inom enheten har vi även egna skolskjutsfordon, där vi i egen regi utför transporter med egna förare till/från vissa av kommunens skolor.

Vi finns i Johannesbergshuset i den så kallade paviljongen med ingång från innergården efter Johannesbergsgatan.

Vi arbetar på Trafikenheten

Ulf Andersson

Enhetschef
Ulf Andersson

Telefon: 0611-34 88 22
Mobil: 070-52 74 602
E-post: ulf.andersson@harnosand.se

Mona Bostedt

Färdtjänsthandläggare
Mari Nordlund
Telefon: 0611-34 82 11
E-post:  mari.nordlund@harnosand.se

Ulf Eriksson

Fordonssamordnare
Ulf Eriksson      
                     
Telefon: 0611-34 86 28
Mobil: 073-271 37 12
E-post: ulf.eriksson@harnosand.se

Gunilla Skogman-Dahlin

Förare
Gunilla Skogman-Dahlin

Mobil: 070-744 15 64

Patrik Byström

Förare
Patrik Byström
                             
Mobil: 070-346 17 58 

Siluett

Förare
Fredrik Höijer

Mobil: 070-314 15 21

Siluett

Förare
Christer Norberg

Mobil: 070-668 35 26