Information om riksintressen

utmarkerat försvarsmaktens påverkansområde

Området kring Sälsten och Myran är ett påverkansområde där andra regler gäller för ansökan och anmälan

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell betydelse inom samhällsplaneringen. Ett riksintresse är ett mark- eller vattenområde som bedöms att ha en nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen, till exempel för transport, kulturmiljö eller totalförsvaret.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens riksintressen utgörs av bland annat skjut- och övningsfält, flygplatser, sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar.

Särskilda regler gäller inom dessa områden.

Vad gäller för attefallsåtgärder?

Inom Försvarsmaktens så kallade påverkansområden (tidigare influensområden), bland annat på norra Härnön och inom Skärsvikens skjutfält gäller inte attefallsreglerna fullt ut. Åtgärder inom Försvarsmaktens påverkansområden kräver bygglov och ska remitteras till Försvarsmakten.

Du ska med andra ord söka bygglov som vanligt om attefallshuset eller tillbyggnaden ska användas som bostad (komplementbostadshus) inom påverkansområdet enligt kartan ovan.