Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget finns till för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt.

  Uppdatering kring Coronapandemin
  På grund av den pågående Coronapandemin har ett beslut tagits om att ta bort kravet på intyg för enklare åtgärder. Det är för att minska risken för allmän smittspridning av Coronaviruset som kravet på intyg tas bort.

  Det krävs inget intyg för nedanstående åtgärder:

  • Montering av enstaka stödhandtag.
  • Borttagning av trösklar inne i bostaden.
  • Installation av spisvakt.

  Bostadsanpassningsbidrag

  Har du en varaktig funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre.

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Klicka härlänk till annan webbplats om du vill läsa mer om de olika bidragsformerna och vilka krav som ska vara uppfyllda.

  Reparationsbidrag

  Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

  Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Det gäller för till exempel hissar, dörrautomatik.

  Återställningsbidrag

  Du som äger bostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

  Återställningsbidrag kan även lämnas till bostadsrättsföreningar för att återställa anpassningar av gemensamma utrymmen i anslutning till fastigheten.

  Kontakt

  Har du frågor om bostadsanpassning?

  Telefon växeln: 0611-34 80 00
  Telefon handläggare: 0611-34 81 13
  E-post: babarenden@harnosand.se