Bostadsanpassning

Två äldre människor som går i en park med matkassar

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

  Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag som du finner i "Relaterad information".

  Uppdatering kring Coronaepidemin
  På grund av den pågående Coronaepidemin har ett beslut tagits om att ta bort kravet på intyg för enklare åtgärder. Det är för att minska risken för allmän smittspridning av Coronaviruset som kravet på intyg tas bort.

  Det krävs inget intyg för nedanstående åtgärder:

  • Montering av enstaka stödhandtag.
  • Borttagning av trösklar inne i bostaden.
  • Installation av spisvakt.

  Bostadsanpassningsbidrag

  Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för nödvändiga anpassningar i sin bostad för att kunna bo kvar.

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  Bifoga även en kopia på fakturan från den entreprenör som utfört åtgärden du söker bidrag för.

  Om du flyttar

  Det är viktigt att du väljer ny bostad med omsorg. Det finns begränsningar på vad du kan få bidrag till om du valt en bostad som är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan vara brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

  Reparationsbidrag

  Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

  Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Det gäller för till exempel hissar, dörrautomatik.

  Blankett för ansökan om reparationsbidrag.

  Bifoga även en kopia på fakturan från den entreprenör som utfört åtgärden du söker bidrag för.

  Återställningsbidrag

  Du som äger bostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

  Återställningsbidrag kan även lämnas till bostadsrättsföreningar för att återställa anpassningar av gemensamma utrymmen i anslutning till fastigheten.

  Det här ska ansökan om återställningsbidrag innehålla

  Offert eller kostnadsberäkning på återställningen. Ritningar om det är en större återställning som bidrag söks för.