Bygglovsfria åtgärder

Ibland krävs inget bygglov för att bygga. Vissa bygglovsfria åtgärder kräver dock att du gör en anmälan, till exempel Attefallsåtgärder. Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder här.

På den här sidan kan du läsa om vilka åtgärder som är bygglovsfria.

Bygglov- och anmälansfritt (gäller en- och tvåbostadshus)

På en fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus får du i de flesta fall utan att söka bygglov eller göra en anmälan bygga:

  • Friggebodar max 15 m2 sammanlagt och max 3 m från mark till taknock. Läs mer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats
  • Skärmtak max 15 m2 sammanlagt. Läs mer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.
  • Skyddad uteplats, mur eller plank vid uteplats 180 cm högt och 3,6 m ut från huvudbyggnaden för att skydda uteplatsen. Läs mer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.
  • Fasadändringar, som att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär. Bor du i ett hus eller område som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt behöver du söka bygglov.

Mer bygglovsfritt

  • Anlägga parkering vid en-eller tvåbostadshus för personbil om det är för fastighetens behov och att det inte står i detaljplanen att man måste ansöka om bygglov. Läs mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats Det kan krävas tillstånd från Trafikverket eller kommunens teknikavdelning för ny utfart.

Bygglovsfritt om det är planenligt

  • Uppställning av husvagn, husbil och båt. Läs mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats
  • Liten tillbyggnad i form av burspråk, balkong eller uppstickande byggnadsdel som skorsten eller ventilation.

Ska du bygga något som inte kräver bygglov närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behöver du ha grannens medgivande. Ta det skriftligt och spara i huspärmen! Det du ska bygga måste också ligga nära bostadshuset.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Om du bor på landet (utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse)

Om du bor på landsbygden får du oftast bygga till huset eller bygga en komplementbyggnad bygglovsfritt, upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, dock max 33 kvm.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Kulturhistoriska områden och byggnader

Bor du i ett hus eller område som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt gäller inte lovbefrielsen och du behöver söka bygglov.