Råd och riktlinjer för skyltning

Skyltar är en del av stadsbilden. Även om de sitter på en privat fastighet är de en del av vår gemensamma gata och stad.

Samhällsförvaltningen ser gärna en dialog med fastighetsägare och företag i ett tidigt skede för att komma fram till bästa lösning.