Aktuella gatuarbeten

Här listar vi de gatuarbeten som pågår eller planeras. Utöver det får flera gator och vägar ny beläggning varje år, både i tätorten och i ytterområden.

Järnvägsviadukten. Järnvägsviadukten har bytts ut mot en ny bro och trafiken släpptes på hösten 2019. Sommaren 2020 avslutas projektet med att vägbankarna får den sista beläggningen.

Trädgårdsgatan/Universitetsbacken. Trädgårdsgatan har gjorts i ordning under 2019 med bland annat gångfartsområde, breddad gång- och cykelbana och ny beläggning. I Universitetsbacken har gång- och cykelbanan breddats. Under 2020 ska Universitetsbacken och korsningen med Brunnshusgatan göras klar.

Frideborgsgatan. Projektet startade 2019 och pågår även under 2020. Partier med dålig bärighet förstärks. Trottoarerna rustas upp och på ena sidan blir det gång- och cykelbana.

Skolgränd. Byte av VA-ledningar. Förstärkning och ny beläggning. Översyn av trafikmiljön.

Brunnshusgatan-Hovsgatan. Fjärrvärmeledningarna har bytts från korsningen Brunnshusgatan/Trädgårdsgatan till en bit efter Hovsgränd. 2020 avslutas projektet med en del asfaltering.

Kapellgatan. Byte av VA-ledningar och fjärrvärme. Ny beläggning.

Del av Hagagatan. Förstärkning och ny beläggning.

Svenninggatan. Förstärkning och ny beläggning.

Daghemsvägen. Kantsten och beläggning