Aktuella gatuarbeten

Här samlar vi information om de projekt och ombyggnationer av gator som kan komma att påverka trafikanter på något sätt.

Strengbergsgatan - Bredare GC-bana byggs för att koppla ihop Kastellgatan med Brunnshusgatan. Arbetet med ombyggnationen fortsätter 2019.

Trädgårdsgatan fram till korsningen Norra Kyrkogatan - helt ny utformning med bland annat gångfartsområde. Arbetet med ombyggnationen fortsätter 2019.

Järnvägsviadukten

Nu byggs järnvägsviadukten om. I mitten av augusti 2018 började arbetet och beräknas pågå i ungefär ett år. Järnvägsviadukten byggdes 1932 och är i så dåligt skick att den måste rivas och ersättas av en ny. Under en stor del av byggtiden är viadukten avstängd för trafik. På den här sidan kan du följa projektet.

bild på järnvägsbron

Aktuella nyheter om järnvägsviadukten

2019-03-10

De tolv prefabricerade brobalkarna lyfts på plats.

2018-10-16
Pålningen för järnvägsviadukten klar

Arbetet med att påla för den nya järnvägsviadukten är nu färdigt. Därmed blir det inte något mer dygnet runt-arbete. Det som återstår är att kapa pålarna, men det arbetet sker under dagtid.

Därefter fortsätter projektet med att formsätta och så småningom gjuta de nya brofundamenten, ett arbete som kan pågå även när tågtrafiken släpps på nästa vecka.

– Det är skönt att den här fasen med dygnet runt-arbete nu är över och att de som bor i närheten inte längre behöver oroa sig över störd nattsömn, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson.

2018-10-11

Nu börjar pålningen för nya järnvägsviadukten

Nu är den gamla järnvägsviadukten riven och arbetet med att påla för den nya bron börjar. Även det arbetet ska göras under den tid då tågtrafiken är avstängd, fram till 22 oktober.

För att hinna med har entreprenören Svevia fått tillstånd att arbeta dygnet runt under hela tågstoppet och meddelar att det blir nattarbete från och med natten mot fredag 12 oktober. Dygnet runt-arbetet fortsätter sedan så länge det behövs, preliminärt till och med natten mot lördag 20 oktober.

Räkna alltså med buller från brobygget dygnet runt under den tiden.

2018-10-09

Dygnet runt-arbetet med järnvägsviadukten fortsätter till 22 oktober

Arbetet med att byta ut järnvägsviadukten är nu inne i ett mycket intensivt skede. 8-22 oktober är tågtrafiken förbi bron avstängd och under den perioden är det mycket arbete som måste hinnas med för att klara projektet. Förutom att riva den gamla bron ska också arbetet med att påla för den nya bron göras under den här tiden.

För att hinna har entreprenören Svevia fått tillstånd att arbeta dygnet runt under hela tågstoppet, oavsett om det är arbeten som bullrar eller inte. Eventuellt, om arbetet går bra, så behövs inget nattarbete i slutet av tågstoppsperioden. Men räkna alltså med störande verksamhet dygnet runt till 22 oktober.

– Vid stora, viktiga infrastrukturprojekt är det svårt att undvika störningar och olägenheter för allmänheten, särskilt för dem som bor i närheten av bygget. Vi hoppas på förståelse, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson

2018-10-08

Här rivs bron

Måndag 8 oktober började den gamla järnvägsviadukten rivas. Se hur det gick till här nedan.

 2018-09-28

Nu stängs järnvägsviadukten

Måndag 1 oktober stängs järnvägsviadukten för all trafik. Drygt nio månader senare, den 5 juli nästa år, öppnar en helt ny bro. Järnvägsviadukten är byggd 1932 och i så dåligt skick att den nu måste bytas ut.

Under avstängningen får bilister, cyklister och gångtrafikanter ta andra vägar. På västra sidan av bron blir det tills vidare stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det öppet för gång- och cykeltrafikanter förbi byggplatsen.

– Avstängningen innebär förstås att trafiken ökar på andra sträckor, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan, säger Staffan Gilliusson, projektledare på Härnösands kommun.

Broavstängningen påverkar inte bara bil-, gång- och cykeltrafiken utan även busstrafiken. Linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen får delvis nya sträckningar och några hållplatser trafikeras inte.

För att kunna riva och bygga den nya bron krävs att tågtrafiken stängs av vid några tillfällen. Den första och längsta avstängningen är 8-21 oktober när den gamla bron ska rivas.

– Det blir en väldigt intensiv fas i projektet. Det är mycket som ska hinna göras under stoppet och arbetet kommer att pågå dygnet runt under de två veckorna. Vi hoppas på överseende med de besvär i form av buller och annat som det kan orsaka, sägare Anders Westlund, projektledare på Trafikverket.

Ytterligare två kortare tågstopp är planerade i december 2018 och juni 2019.

2018-09-06

Eken vid järnvägsviadukten får stå kvar

Den praktfulla ek som står i närheten av järnvägsviadukten får stå kvar. När projekteringen för den nya järnvägsviadukten gjordes beslutades att eken tyvärr var tvungen att tas bort för att den stod i vägen för ledningsdragningar.

Sedan det praktiska arbetet har börjat har dock projektledningen och entreprenören gjort allt för att hitta lösningar för att rädda trädet. Under tiden som grävarbetena runt bron har fortskridit så har det visat sig att förutsättningarna att gå med ledningar runt trädet var mycket bättre än förväntat.

Därför har beslutet tagits att låta eken stå kvar.

2018-08-10

Järnvägsviadukten rivs och ersätts av en ny

Nu startar arbetena med att byta ut järnvägsviadukten i centrala Härnösand. Den är byggd 1932 och i så dåligt skick att den måste rivas och ersättas av en ny. Projektet beräknas ta ungefär ett år.

Brobygget kommer att påverka Härnösandsborna framför allt genom att bron stängs av för trafik under drygt nio månader, från den 1 oktober till den 5 juli nästa år. På den västra sidan av bron blir det stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det öppet för gång- och cykeltrafikanter förbi byggplatsen.

På den östra sidan är bara själva järnvägsviadukten avstängd. Det blir alltså fortsatt möjligt att köra upp på E4 för trafikanter som kommer Järnvägsgatan norrifrån, från Härnösand Central.

– Det innebär förstås att trafikmängden ökar på andra sträckor, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan. Vi hoppas på överseende med de besvär som det orsakar, säger Staffan Gilliusson, projektledare på Härnösands kommun.

Byggprojektet innebär också totalt tre tågstopp för arbeten som inte kan göras när tågen kör förbi. Det första och längsta pågår i 14 dagar, 8-21 oktober. De andra tågstoppen blir två dagar i mitten av december 2018 och fyra dagar i början av juni 2019.

Allra först görs markarbeten vid sidan om bron för högspänningskablar och VA-ledningar samt att bäcken från Gådeåberget till Nattviken ska ledas om i platsrör under mark. Tyvärr måste då en cirka 60 år gammal ek som står på platsen tas ned.

– Men vi ska plantera två nya ekar och låta det gamla trädet ligga kvar i några år så att de organismer som lever i eken kan flytta över till de nya, säger Staffan Gilliusson.

Det är Härnösands kommun som äger bron och står för investeringen på 45 miljoner kronor. Eftersom det gäller ett järnvägsområde är det Trafikverket som ansvarar för och genomför byggprojektet. Entreprenör är Svevia.

Trafiksituation

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 1 oktober 2018 till 5 juli 2019, totalt drygt nio månader.

Här kan du se en karta över avstängningen av järnvägsviaduktenPDF (pdf, 249.4 kB)

Den avstängda bron är markerad med rött på kartan.

Bil-, cykel- och gångtrafik
På västra sidan blir det tills vidare stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det fortsatt öppet för gång- och cykeltrafikanter via en tillfällig gång- och cykelväg förbi byggplatsen (grå markering på kartan).

På östra sidan är bara själva järnvägsviadukten avstängd. Det blir alltså fortsatt möjligt att köra upp på E4 för trafikanter som kommer Järnvägsgatan norrifrån, från Härnösand Central. Det blir inte möjligt att gå och cykla till och från Viktoriagatans vändplan eller Artillerigatan.

Räkna med att trafikmängden ökar på andra sträckor under avstängningen, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan. Av den anledningen blir det förbjudet att göra vänstersväng på Stationsgatan in till Dollar Store.

Busstrafik
Broavstängningen berör tre busslinjer, Linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen. Alla tre får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd.

Linje 58
Går som vanligt fram till rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan. Därifrån går den rakt fram och ut på E4 söderut och sedan som vanligt in på Tullportsgatan. På vägen tillbaka från Hälletorp går linjen sin ordinarie väg.

Konsekvenser: Linjen kommer inte att trafikera hållplats Coop i riktning mot Hälletorp. Resenärer till och från Ankaret får använda hållplats Bondsjöleden.

Här kan du se en karta för Linje 58PDF (pdf, 479 kB)

Centrumlinjen
Går som vanligt till rondellen vid Härnösand Central. Där svänger den höger och kör Stationsgatan och Bondsjöleden till Ankaret. Vid rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan svänger den vänster på Kaptensgatan, tar vänster efter OKQ8 och rundar ICA:s parkering till hållplats Ankaret. Sedan går den samma väg tillbaka till centrum.

Konsekvenser: Linjen trafikerar inte hållplats Härnösand central och hållplatsen vid Pendlarparkeringen. Resande till/från Härnösand Central får använda hållplats Tingshuset. Hållplats Coop tillkommer vid resan mot Ankaret.

Här kan du se en karta för CentrumlinjenPDF (pdf, 479.9 kB)

PlusBussen
Går som vanligt fram till Ådalsvägen där bussen går upp Ådalsvägen i stället för Säbråvägen. Den svänger sedan vänster på Västra Ringvägen och därefter som vanligt igen.

Konsekvenser: Resande till/från Säbråvägen får använda någon av hållplatserna efter Västra Ringvägen.

Här kan du se en karta för PlusbussenPDF (pdf, 484.8 kB)

Tågtrafik
Tågtrafiken är avstängd vid tre tillfällen:

  • 8-21 oktober 2018
  • 14-15 december 2018
  • 13-16 juni 2019

Läs mer om tågstoppen på tågbolagens hemsidor:

www.norrtag.selänk till annan webbplats 

www.sj.selänk till annan webbplats

Vi hoppas på överseende med de besvär som broavstängningen orsakar.

Tidsplan och fakta

Den nya järnvägsviadukten byggs av Trafikverket på uppdrag av Härnösands kommun. Entreprenör är Svevia.

Tidsplan

Datum

Aktivitet

13 aug 2018

Projektet startar. Grävning och anläggning av ledningar i marken

1 okt 2018

Bron stängs av för trafik

8 okt 2018

Tågtrafiken stoppas under 14 dagar för arbeten på och kring bron

22 okt 2018

Tågtrafiken släpps på igen

13 juni 2019

Tågtrafiken stoppas helt under 4 dagar

5 juli 2019

Den nya järnvägsviadukten öppnas för fordonstrafik igen

31 aug 2019

Projektet avslutas

Fakta


Brolängd

22 meter, 2 järnvägsspår

Höjd över järnvägsspår

6.30 meter

Högsta bärighetsklass

BK4 kommer att tillåtas och innebär långtradare på totaltvikt 74 ton.

Trafikmängd

Cirka 6000 fordon. Siffran förväntas öka då den nya bron är på plats.

Investering

45 mnkr