Aktuella gatuarbeten

Här listar vi de gatuarbeten som pågår eller planeras. Utöver det får flera gator och vägar ny beläggning varje år, både i tätorten och i ytterområden.

Frideborgsgatan, Kapellgatan och Grönkullavägen. HEMAB byter både fjärrvärmeledningar och VA-ledningar i området. Härnösands kommun gräver ur och asfalterar om hela Frideborgsgatan, norra sidan får gång- och cykelbana och det blir ny belysning. Projektet påbörjades 2019 och avslutas preliminärt i oktober 2020.

Här hittar du kartor, en mer detaljerad tidsplan och information om vilka störningar som kan uppståPDF (pdf, 886.3 kB)

Plusbussen får också ny sträckning. Se sidan för trafikinformation på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Östra Kanalbron. Den 65 år gamla bron behöver renoveras då betongen inte håller tätt för regnvatten och salt. Renoveringen gäller både körbanor och trottoarer. Arbetet påbörjas i september 2020 och under oktober regleras trafiken med trafikljus då endast ett körfält i taget är öppet.

Trädgårdsgatan/Universitetsbacken. Trädgårdsgatan har gjorts i ordning under 2019 med bland annat gångfartsområde, breddad gång- och cykelbana och ny beläggning. I Universitetsbacken har gång- och cykelbanan breddats. Under 2020 ska Universitetsbacken och korsningen med Brunnshusgatan göras klar.

Skeppar Karls Gränd. Byte av fjärrvärmeledning. Pågår längst t o m 30 november 2020.

Skolgränd. Byte av VA-ledningar. Förstärkning och ny beläggning. Översyn av trafikmiljön.

Kapellgatan. Byte av VA-ledningar och fjärrvärme. Ny beläggning.

Del av Hagagatan. Förstärkning och ny beläggning.

Svenninggatan. Förstärkning och ny beläggning.

Daghemsvägen. Kantsten och beläggning.