Aktuella gatuarbeten

Här listar vi de största gatuarbetena under 2019. Utöver det får flera gator och vägar ny beläggning, både i tätorten och i ytterområden.

Järnvägsviadukten. Järnvägsviadukten byts ut mot en ny bro.
Läs mer om järnvägsviadukten här

Trädgårdsgatan etapp 1. Storgatan-Franzéngatan. Stenläggning och trädplantering. Ska bli så kallat gångfartsområde.

Trädgårdsgatan etapp 2. Franzéngatan-Brunnshusgatan. Fjärrvärmeledningarna är utbytta. Ny beläggning, breddning av gång- och cykelbana.

Frideborgsgatan. Projektet startar 2019 och pågår även under 2020. Partier med dålig bärighet förstärks. Trottoarerna rustas upp och breddas på båda sidor. På ena sidan blir det gång- och cykelbana.

Vårstagatan. Gatan grävs ur, förstärks och asfalteras. Busshållplatsen vid Solenskolan fräschas till.

Skolgränd. Byte av VA-ledningar. Ny beläggning. Översyn av trafikmiljön.

Strengbergsgatan. Projektet påbörjades förra året med sträckan Kastellgatan- Marinvägen. Etapp 2 gäller Marinvägen-Brunnshusgatan. Ny beläggning samt gång- och cykelbana på norra sidan.

Brunnshusgatan-Hovsgatan. Byte av fjärrvärmeledningar från korsningen Brunnshusgatan/Trädgårdsgatan till en bit efter Hovsgränd på Hovsgatan.