Järnvägsviadukten

Nu byggs järnvägsviadukten om. I mitten av augusti 2018 började arbetet och beräknas pågå i ungefär ett år. Järnvägsviadukten byggdes 1932 och är i så dåligt skick att den måste rivas och ersättas av en ny. Under en stor del av byggtiden är viadukten avstängd för trafik. På den här sidan kan du följa projektet.

bild på järnvägsbron

Aktuella nyheter om järnvägsviadukten

2019-06-12

Fyra dagars stopp i tågtrafiken

13-16 juni är det stopp i tågtrafiken mellan Härnösand och Sundsvall. Tågen ersätts under tiden med buss. Stoppet beror på att VA-ledningar under rälsen ska bytas ut.

Arbetet sker i samband med bygget av den nya järnvägsviadukten. Under det fyra dagar långa tågstoppet ska rälsen grävas av, VA-ledningar bytas ut och rälsen läggas tillbaka.

Läs mer om ersättningstrafik på SJ:s hemsidalänk till annan webbplats och Norrtågs hemsidalänk till annan webbplats.

Längst ned på Norrtågs sida hittar du busstabellerna för respektive dag.

2019-06-10

Eldsblommor ska smycka järnvägsviadukten i Härnösand

Det blir konstnärsduon Guangjuan Zhang och Jan Stenberg som får göra den konstnärliga utsmyckningen av den nya järnvägsbron i Härnösand. Tre stora eldsblommor ska lysa i mörkret på vägbankarna vid sidan om bron. Sommaren 2020 ska verket vara på plats.

Guangjuan Zhang och Jan Stenberg bor och verkar i Stockholm. Båda har jobbat mycket med offentliga utsmyckningar tidigare och säger så här om uppdraget i Härnösand:

− Belysningen ska gestalta eldsblommornas olika skeenden, från den tändande gnistan över de rasande flammorna till den falnande glöden. Våra eldsblommor begränsar sig inte bara till de lägre temperaturernas varma färger utan letar sig även uppåt i temperaturerna i grönt och blått.

Eldsblommorna ska placeras på stolpar i rostfritt stål och kunna ses från många olika platser och därigenom fungera som landmärke.

− Härnösand har varit nära utplåning på grund av brand, men man har valt att genom tekniska innovationer säkra stadens fortlevnad, till exempel den tidiga implementeringen av elektrisk gatubelysning. Det som bestått är att det hos människorna finns en glöd, en låga som brinner för att bruka platsen. Det är den lågan vi vill skildra med eldsblommorna, säger konstnärerna.

Härnösands kommun använder den så kallade enprocentsregeln där en procent av den totala budgeten för större byggen ska gå till konstnärlig gestaltning. Tidigare under våren bjöds konstnärer in att anmäla sitt intresse för uppdraget att utsmycka järnvägsviadukten. Fler än 50 konstnärer anmälde sitt intresse och av dem valdes tre ut som fick skissa vidare.

Slutligen utsågs Guangjuan Zhangs och Jan Stenbergs bidrag som vinnare med motiveringen: ”Det vinnande förslaget har på ett spännande och innovativt sätt tolkat det angivna uppdraget. Konstnärerna har tagit sig an en utmanade plats och lyckats placera in sina verk där så att de både kommer att bli en naturlig del av platsen men ändå synas tydligt”.

− Vi fick många fantastiskt fina anbud och det ska bli jättespännande att se eldsblommorna på plats, säger kommunens konstintendent Linda Nordlander Frisk, som ingick i urvalskommittén tillsammans med konstnären Lisa W Carlsson och stadsarkitekten Thomas Karlström.

De övriga två konstnärer som fick skissuppdrag var Eva Marklund och Chun Lee Wang Gurt.

2019-05-21

Sättningar i marken försenar öppning av järnvägsviadukten

Järnvägsviadukten kan inte öppnas för trafik igen den 5 juli som planerat. Orsaken är att jordmassorna inte har hunnit sätta sig tillräckligt. Ny preliminär tid för öppning är mitten/slutet av augusti.

− Det är naturligtvis tråkigt att projektet blir lite försenat och vi beklagar om det ställer till olägenheter. Men säkerheten måste gå först och det här att jordmassorna kunde behöva längre tid för att sätta sig är en riskfaktor som vi har varit medvetna om hela tiden, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Det är jordbankarna på ömse sida om bron som måste stabiliseras innan bron kan byggas färdig och trafiken släppas på. Vägbankarna har belastats med övervikt en längre tid och sättningarna i marken följs kontinuerligt.

− Vi måste helt enkelt vänta tills rörelserna i marken har stannat av innan vi kan gå vidare, säger Thomas Jenssen.

2019-03-10

De tolv prefabricerade brobalkarna lyfts på plats.

2018-10-16

Pålningen för järnvägsviadukten klar

Arbetet med att påla för den nya järnvägsviadukten är nu färdigt. Därmed blir det inte något mer dygnet runt-arbete. Det som återstår är att kapa pålarna, men det arbetet sker under dagtid.

Därefter fortsätter projektet med att formsätta och så småningom gjuta de nya brofundamenten, ett arbete som kan pågå även när tågtrafiken släpps på nästa vecka.

– Det är skönt att den här fasen med dygnet runt-arbete nu är över och att de som bor i närheten inte längre behöver oroa sig över störd nattsömn, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson.

2018-10-11

Nu börjar pålningen för nya järnvägsviadukten

Nu är den gamla järnvägsviadukten riven och arbetet med att påla för den nya bron börjar. Även det arbetet ska göras under den tid då tågtrafiken är avstängd, fram till 22 oktober.

För att hinna med har entreprenören Svevia fått tillstånd att arbeta dygnet runt under hela tågstoppet och meddelar att det blir nattarbete från och med natten mot fredag 12 oktober. Dygnet runt-arbetet fortsätter sedan så länge det behövs, preliminärt till och med natten mot lördag 20 oktober.

Räkna alltså med buller från brobygget dygnet runt under den tiden.

2018-10-09

Dygnet runt-arbetet med järnvägsviadukten fortsätter till 22 oktober

Arbetet med att byta ut järnvägsviadukten är nu inne i ett mycket intensivt skede. 8-22 oktober är tågtrafiken förbi bron avstängd och under den perioden är det mycket arbete som måste hinnas med för att klara projektet. Förutom att riva den gamla bron ska också arbetet med att påla för den nya bron göras under den här tiden.

För att hinna har entreprenören Svevia fått tillstånd att arbeta dygnet runt under hela tågstoppet, oavsett om det är arbeten som bullrar eller inte. Eventuellt, om arbetet går bra, så behövs inget nattarbete i slutet av tågstoppsperioden. Men räkna alltså med störande verksamhet dygnet runt till 22 oktober.

– Vid stora, viktiga infrastrukturprojekt är det svårt att undvika störningar och olägenheter för allmänheten, särskilt för dem som bor i närheten av bygget. Vi hoppas på förståelse, säger kommunens projektledare Staffan Gilliusson

2018-10-08

Se när järnvägsviadukten rivs

Måndag 8 oktober började den gamla järnvägsviadukten rivas. Se hur det gick till här nedan.

 2018-09-28

Nu stängs järnvägsviadukten

Måndag 1 oktober stängs järnvägsviadukten för all trafik. Drygt nio månader senare, den 5 juli nästa år, öppnar en helt ny bro. Järnvägsviadukten är byggd 1932 och i så dåligt skick att den nu måste bytas ut.

Under avstängningen får bilister, cyklister och gångtrafikanter ta andra vägar. På västra sidan av bron blir det tills vidare stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det öppet för gång- och cykeltrafikanter förbi byggplatsen.

– Avstängningen innebär förstås att trafiken ökar på andra sträckor, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan, säger Staffan Gilliusson, projektledare på Härnösands kommun.

Broavstängningen påverkar inte bara bil-, gång- och cykeltrafiken utan även busstrafiken. Linje 58, Centrumlinjen och Plusbussen får delvis nya sträckningar och några hållplatser trafikeras inte.

För att kunna riva och bygga den nya bron krävs att tågtrafiken stängs av vid några tillfällen. Den första och längsta avstängningen är 8-21 oktober när den gamla bron ska rivas.

– Det blir en väldigt intensiv fas i projektet. Det är mycket som ska hinna göras under stoppet och arbetet kommer att pågå dygnet runt under de två veckorna. Vi hoppas på överseende med de besvär i form av buller och annat som det kan orsaka, sägare Anders Westlund, projektledare på Trafikverket.

Ytterligare två kortare tågstopp är planerade i december 2018 och juni 2019.

2018-09-06

Eken vid järnvägsviadukten får stå kvar

Den praktfulla ek som står i närheten av järnvägsviadukten får stå kvar. När projekteringen för den nya järnvägsviadukten gjordes beslutades att eken tyvärr var tvungen att tas bort för att den stod i vägen för ledningsdragningar.

Sedan det praktiska arbetet har börjat har dock projektledningen och entreprenören gjort allt för att hitta lösningar för att rädda trädet. Under tiden som grävarbetena runt bron har fortskridit så har det visat sig att förutsättningarna att gå med ledningar runt trädet var mycket bättre än förväntat.

Därför har beslutet tagits att låta eken stå kvar.

2018-08-10

Järnvägsviadukten rivs och ersätts av en ny

Nu startar arbetena med att byta ut järnvägsviadukten i centrala Härnösand. Den är byggd 1932 och i så dåligt skick att den måste rivas och ersättas av en ny. Projektet beräknas ta ungefär ett år.

Brobygget kommer att påverka Härnösandsborna framför allt genom att bron stängs av för trafik under drygt nio månader, från den 1 oktober till den 5 juli nästa år. På den västra sidan av bron blir det stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det öppet för gång- och cykeltrafikanter förbi byggplatsen.

På den östra sidan är bara själva järnvägsviadukten avstängd. Det blir alltså fortsatt möjligt att köra upp på E4 för trafikanter som kommer Järnvägsgatan norrifrån, från Härnösand Central.

– Det innebär förstås att trafikmängden ökar på andra sträckor, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan. Vi hoppas på överseende med de besvär som det orsakar, säger Staffan Gilliusson, projektledare på Härnösands kommun.

Byggprojektet innebär också totalt tre tågstopp för arbeten som inte kan göras när tågen kör förbi. Det första och längsta pågår i 14 dagar, 8-21 oktober. De andra tågstoppen blir två dagar i mitten av december 2018 och fyra dagar i början av juni 2019.

Allra först görs markarbeten vid sidan om bron för högspänningskablar och VA-ledningar samt att bäcken från Gådeåberget till Nattviken ska ledas om i plaströr under mark. Tyvärr måste då en cirka 60 år gammal ek som står på platsen tas ned.

– Men vi ska plantera två nya ekar och låta det gamla trädet ligga kvar i några år så att de organismer som lever i eken kan flytta över till de nya, säger Staffan Gilliusson.

Det är Härnösands kommun som äger bron och står för investeringen på 45 miljoner kronor. Eftersom det gäller ett järnvägsområde är det Trafikverket som ansvarar för och genomför byggprojektet. Entreprenör är Svevia.

Trafiksituation

Trafiken över järnvägsviadukten stängs av från 1 oktober 2018 och öppnas igen preliminärt i september 2019.

Här kan du se en karta över avstängningen av järnvägsviaduktenPDF (pdf, 249.5 kB)

Den avstängda bron är markerad med rött på kartan.

Bil-, cykel- och gångtrafik
På västra sidan blir det tills vidare stopp för all biltrafik mellan Säbråvägen och Kaptensgatan. Däremot är det fortsatt öppet för gång- och cykeltrafikanter via en tillfällig gång- och cykelväg förbi byggplatsen (grå markering på kartan).

På östra sidan är bara själva järnvägsviadukten avstängd. Det blir alltså fortsatt möjligt att köra upp på E4 för trafikanter som kommer Järnvägsgatan norrifrån, från Härnösand Central. Det blir inte möjligt att gå och cykla till och från Viktoriagatans vändplan eller Artillerigatan.

Räkna med att trafikmängden ökar på andra sträckor under avstängningen, framför allt på Stationsgatan, Bondsjöleden, Ådalsvägen och Kaptensgatan. Av den anledningen blir det förbjudet att göra vänstersväng på Stationsgatan in till Dollar Store.

Busstrafik
Broavstängningen berör två busslinjer, Linje 58 och Plusbussen. Båda två får delvis ny sträckning och några hållplatser trafikeras inte under tiden som bron är avstängd.

Linje 58
Går som vanligt fram till rondellen Bondsjöleden/Kaptensgatan. Därifrån går den rakt fram och ut på E4 söderut och sedan som vanligt in på Tullportsgatan. På vägen tillbaka från Hälletorp går linjen sin ordinarie väg.

Konsekvenser: Linjen kommer inte att trafikera hållplats Coop i riktning mot Hälletorp. Resenärer till och från Ankaret får använda hållplats Bondsjöleden.

Här kan du se en karta för Linje 58PDF (pdf, 479 kB)

PlusBussen
Går som vanligt fram till Ådalsvägen där bussen går upp Ådalsvägen i stället för Säbråvägen. Den svänger sedan vänster på Västra Ringvägen och därefter som vanligt igen.

Konsekvenser: Resande till/från Säbråvägen får använda någon av hållplatserna efter Västra Ringvägen.

Här kan du se en karta för PlusbussenPDF (pdf, 484.8 kB)

Tågtrafik
Tågtrafiken är avstängd vid tre tillfällen:

  • 8-21 oktober 2018
  • 14-15 december 2018
  • 13-16 juni 2019

Läs mer om tågstoppen på tågbolagens hemsidor:

www.norrtag.selänk till annan webbplats 

www.sj.selänk till annan webbplats

Vi hoppas på överseende med de besvär som broavstängningen orsakar.

Tidsplan och fakta

Den nya järnvägsviadukten byggs av Trafikverket på uppdrag av Härnösands kommun. Entreprenör är Svevia.

Tidsplan

Datum

Aktivitet

13 aug 2018

Projektet startar. Grävning och anläggning av ledningar i marken

1 okt 2018

Bron stängs av för trafik

8 okt 2018

Tågtrafiken stoppas under 14 dagar för arbeten på och kring bron

22 okt 2018

Tågtrafiken släpps på igen

13 juni 2019

Tågtrafiken stoppas helt under 4 dagar

Sep 2019

Den nya järnvägsviadukten öppnas för fordonstrafik igen

Fakta


Brolängd

22 meter, 2 järnvägsspår

Höjd över järnvägsspår

6.30 meter

Högsta bärighetsklass

BK4 kommer att tillåtas och innebär långtradare på totaltvikt 74 ton.

Trafikmängd

Cirka 6000 fordon. Siffran förväntas öka då den nya bron är på plats.

Investering

45 mnkr