Kommunen samlar in skrotbilar

en grön skrotbil som står i naturen

Under hösten 2021 gör Härnösands kommun en tillfällig insats för att minska antalet skrotbilar i kommunen. Insatsen pågår så länge pengarna räcker.

Fastighetsägare och/eller bilägare kan anmäla fordon och sedan ser Härnösands kommun till att fordonen forslas bort. Kommunen står för kostnaden så långt pengarna räcker.

OBS. På grund av semestertider och hög arbetsbelastning kommer inga ärenden att hanteras förrän efter sommaren.

Det här gäller för att du ska kunna få en skrotbil hämtad

  • Erbjudandet gäller bara personbilar med en vikt på högst 3,5 ton. Det går inte att anmäla släpvagnar, bussar, lastbilar, traktorer och liknande.
  • Erbjudandet gäller bara fordonsvrak, det vill säga fordon som inte längre har något marknadsvärde. Vad som betraktas som ett fordonsvrak avgör kommunens handläggare.
  • För att kunna anmäla en skrotbil måste du antingen vara markägare, registrerad ägare till bilen eller både och.
  • Om marken ägs av ett företag kan företaget använda sig av den vanliga möjligheten till ”flytt av fordon”. Läs mer om flytt av fordon härlänk till annan webbplats
  • Om bilen ägs av dig måste du kunna lämna över den gula delen av registreringsbeviset underskriven. Information om hur och när det kan ske kommer senare. Saknar du den gula delen behöver du beställa ett nytt registreringsbevis hos Transportstyrelsenlänk till annan webbplats
  • Det går bara att göra anmälan via e-tjänsten ”Anmälan om fordonsvrak”. Anmälan via brev, e-post eller telefonsamtal kommer att hanteras som ett vanligt ärende om flytt av fordon där du som markägare får stå för alla kostnader.
  • Det är ”först till kvarn” som gäller. Ärendena kommer att hanteras i den ordning de kommer in.
  • Om insatsen tar slut innan ditt ärende har hanterats har du fortfarande möjlighet att begära ”flytt av fordon”, men då med kommunens vanliga villkor. Läs mer om flytt av fordon härlänk till annan webbplats
  • På grund av hög arbetsbelastning samt sommarsemestrar kommer inga ärenden att hanteras förrän efter sommaren.
  • Vi har ingen möjlighet att svara på frågor innan vi har börjat handlägga just ditt ärende. Så snart vi har börjat handlägga ärendet kommer vi att höra av oss.

Här anmäler du fordonsvraklänk till annan webbplats