Publicerad

Invånardialog om Nybrogatan

Nybrogatan sedd från Nybron

I början av nästa år blir det en invånardialog om Nybrogatan. Det har samhällsnämnden beslutat.

Hur formerna för dialogen ska se ut ska samhällsförvaltningen nu arbeta fram.

– Nybrogatan är jätteviktig för alla Härnösandsbor och nu vill vi ge invånarna möjlighet att påverka och göra sina röster hörda när det gäller hur vår paradgata ska utvecklas, säger Knapp Britta Thyr (MP), vice ordförande i samhällsnämnden.