Publicerad 2019-04-16

Trädgårdsgatan stängs av

Karta över centrala Härnösand med Trädgårdsgatan markerad.

Efter påsk börjar ett stort fjärrvärmearbete på Trädgårdsgatan, delen mellan Brunnshusgatan och Norra Kyrkogatan. Från och med tisdag 23 april stängs gatan av för biltrafik och parkeringsplatserna längs sträckan stängs också av. Däremot kan gång- och cykeltrafik passera.

Även Norra Kyrkogatan, delen mellan Storgatan och Trädgårdsgatan berörs. Vägen ska grävas av vid korsningen mot Trädgårdsgatan och stängs därför för genomfartstrafik. Under arbetsperioden blir sträckan dubbelriktad och av den anledningen stängs även möjligheten att parkera längs gatan på den delen av Norra Kyrkogatan.

Totalt är det drygt 40 parkeringsplatser som stängs av. Trafikanter får använda någon av de andra cirka 500 parkeringsplatserna som finns i centrum och på Mellanholmen. Trafik till Franzéngatan och området kring Domkyrkan hänvisas under byggtiden via Storgatan och Västra Kyrkogatan. Arbetet på Trädgårdsgatan ska vara klart senast den 10 juni.

Det blir dock ingen beläggning då eftersom själva gatan också ska byggas om under sommarsäsongen. Det ska bli en bredare och tydligare gång- och cykelväg på den norra sidan av Trädgårdsgatan och ett stenlagt gångfartsområde på den sista delen ned mot Storgatan. När det arbetet kommer igång och hur det kommer att påverka trafiken är i dagsläget oklart.

Även arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar fortsätter under säsongen i flera etapper längs delar av Brunnshusgatan och Hovsgatan.

För mer information om arbetet och avstängningen, kontakta Willy Gahlin på HEMAB, 0611-55 75 39.