Publicerad 2019-05-22

Del av Brunnshusgatan avstängd en natt

Vägskylt som säger att vägen ska stängas av.

Brunnshusgatan, delen mellan Nybrogatan och rondellen vid Hovsgatan, stängs av för all trafik natten mot fredag 24 maj. Avstängningen beror på det pågående arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar.

Gatan stängs av torsdag 23 maj klockan 23.00 och öppnar igen på fredag morgon 24 maj klockan 05.00. Vägen ska under natten grävas av i korsningen Universitetsbacken/Trädgårdsgatan/Brunnshusgatan.

Arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar fortsätter sedan, men pågår mestadels vid sidan av vägen. Dock kommer gatan periodvis att vara smalare än normalt och därmed ha något sämre framkomlighet.