Publicerad 2019-06-19

Fjärrvärmearbeten på Hovsgatan

Måndag 24 juni fortsätter arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar i centrala stan. Nu är det en del av Hovsgatan som ska få nya ledningar.

Det är gångbanan på norra sidan som ska grävas upp, men arbetet tar även en liten del av körbanan i anspråk. Trafiken kan passera som vanligt, men med något begränsad framkomlighet.

Arbetet pågår till att börja med under två veckor innan det blir stopp för semester under tre veckor. Den 29 juli går arbetet igång igen och när det är dags att passera refugen vid plusboendet Kanaludden så kommer biltrafiken att regleras med trafikljus under en period.

Hela arbetet gäller från rondellen vid Brunnshusgatan till en bit förbi Hovsgränd.