Publicerad

Vägarbete på Vårstagatan

Det pågår ett vägarbete på Vårstagatan, från Sockenvägen till E4. Vägen grävs ur och förstärks innan den slutligen får ny asfalt.

För att underlätta inför skolstarten har den övre biten från Sockenvägen förbi Solenskolan prioriterats och där är grävning och förstärkning klar.

Infarten från Sockenvägen är stängd och Vårstagatan nås nu bara från E4. När arbetet har passerat infarten till Vårsta Diakoni kommer i stället infarten från E4 att stängas och den från Sockenvägen att öppnas.