Publicerad 2019-08-26

Vägarbete på Storgatan

Skylt som varnar för vägarbete

Onsdag 28 augusti sker ett mindre vägarbete i korsningen Storgatan/Hospitalsgatan. Det är nya trafikskyltar som ska sättas upp i portalen vid trafikljusen.

Arbetet kommer att starta cirka klockan 9, efter morgonrusningen, och pågå någon eller några timmar. Under arbetets gång blir det begränsad framkomlighet på gatan.

Nya skyltar ska även sättas upp i rondellen Brunnshusleden/Hovsgatan, men det arbetet beräknas inte påverka trafiken nämnvärt.