Publicerad

Trädgårdsgatan stängs av

Karta över Härnösands centrum med Trädgårdsgatan, sträckan mellan Norra Kyrkogatan och Brunnshusgatan, rödmarkerad.

Från och med måndag morgon 2 september stängs Trädgårdsgatan av för all biltrafik mellan Brunnshusgatan och Norra Kyrkogatan. Cirka 30 parkeringsplatser stängs därmed också av. Gång- och cykeltrafik kommer däremot att kunna passera.

Avstängningen beror på ett gatuarbete som ska pågå som längst till sista november. Hela gatan inklusive parkeringarna ska få ny asfalt. Dessutom ska gång- och cykelbanan breddas med en meter och separeras så att gångbanan plattläggs medan cykelbanan asfalteras. Det blir också ny belysning på den norra sidan vilket innebär att gång- och cykelbanan blir bättre upplyst.

Tänk på att flytta eventuella bilar från parkeringarna redan på söndag kväll eftersom arbetet börjar tidigt på måndag morgon.