Publicerad 2019-09-05

Gatuarbeten fortsätter på Trädgårdsgatan

Fredag 6 september fortsätter gatuarbetena på Trädgårdsgatan med ytterligare en del. Det är VA-ledningar som ska bytas ut i korsningen utanför Café Trädgårn. Arbetet pågår i två veckor och under den tiden är Norra Kyrkogatan avstängd för genomfart på delen mellan Nybrogatan och Trädgårdsgatan.

Det kommer alltså att gå att köra in på Norra Kyrkogatan från Nybrogatan, men trafikanterna får sedan vända och köra tillbaka samma väg. Det blir samtidigt förbjudet att parkera längs den sträckan. Detta för att öka trafiksäkerheten och för att den dubbelriktade trafiken kräver mer utrymme.

Gångtrafikanter som ska till någon av fastigheterna längs Trädgårdsgatan kommer att kunna ta sig fram. Den som bara ska passera rekommenderas att välja en annan väg, till exempel via Domkyrkoparken och Västra Kyrkogatan.

Arbetet ska vara klart fredag 20 september.