Publicerad 2019-09-09

Korsning vid Trädgårdsgatan öppnas

Det är nu möjligt att passera korsningen Trädgårdsgatan/Norra Kyrkogatan. Detta efter att Domkyrkoförsamlingen har godkänt att trafiken tillfälligt får gå förbi kyrkoentrén. Förändringen innebär också att de avstängda parkeringsplatserna längs Norra Kyrkogatan är öppna igen.

Observera att Norra Kyrkogatan är fortsatt stängd för genomfartstrafik från Nybrogatan. Möjligheten att passera Domkyrkan gäller endast den som haft ett ärende till någon av fastigheterna längs gatan.

Vägarbetet som är orsaken till förändringarna ska vara klart fredag 20 september.